BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V PREVÁDZKACH V RÁMCI OPATRENÍ PROTI ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU

Vstup zákazníka do prevádzky je možný len s prekrytými ústami a nosom (rúškom, šatkou, šálom).

Pri vchode do prevádzky je povinná aplikácia dezinfekcie na ruky.

Vstup zákazníka do prevádzky je povinný len s prekrytými ústami a nosom (rúškom, šatkou, šálom).

Ariola s.r.o., L. Svobodu 2689/80, Poprad, 05801 / Slovenská Republika |+421 524 468 464 | office@ariola.sk
Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov zákazníkov